סדרי תשלום וקבלה לקורסים בשנת הלימודים תש"פ

סדרי תשלום :

שכר הלימוד השנתי הינו על סך 1800 ₪ (לשני הקורסים) ומתבצע באמצעות כרטיס אשראי כחלק מהרישום המקוון.

תשלום באשראי: ניתן לפרוס את התשלום עד ל- 5 תשלומים ללא ריבית. 


ניתן לשלם באמצעות צ'קים כמפורט:

 • צ'ק ראשון: ע"ס 600 ₪ למועד הרישום
 • צ'ק שני: ע"ס 1200 ₪ לתאריך פתיחת הקורס

 

נוהל ביטולים:

ביטול מועמדות על-ידי התלמיד יטופל אך ורק אם תתקבל במשרדי היחידה הודעה בכתב. התאריך הקובע לביטול הוא תאריך קבלת המייל במשרדנו/ פקס.

במקרה של הוראת ביטול שתגיע עד שבוע  לפני תחילת הקורס, יקבל התלמיד את מלוא שכר הלימוד בניכוי של ₪100 באמצעות גזברות האוניברסיטה/

ביטול בשבוע שלפני תחילת הקורס 10/11/19 ועד תום השיעור השני בקורס, (יום א' 24/11/19 או יום ה' 28/11/19) , יזוכה התלמיד בקיזוז של 20% מהתשלום לקורס.

ביטול עד השיעור החמישי, בתאריך:  22/12/19 יזוכה התלמיד ב-50% מגובה התשלום לקורס.

אחרי תאריך זה לא יתקבל החזר על התשלום.  

 

מלגות מסיבות כלכליות:

לרשות היחידה לנוער שוחר מדע עומדות מספר קרנות לסיוע לתלמידים הזכאים לכך מבחינה כלכלית. אחת מהן היא קרן שהקימה משפחת אלוני לזכר יהודית אלוני ז"ל, ששמה לה למטרה לאפשר לתלמידים המעוניינים בכך להשתלב ביחידה לנוער שוחר מדע מבלי שקשיים כלכליים יעמדו בדרכם.

 

ועדה מיוחדת בודקת את הבקשות ומאשרת מלגת לימודים לתלמידים שנמצאים זכאים לכך. הגשת בקשת מלגה על-ידי התלמיד אינה פוטרת מתשלום שכר הלימוד. עם אישור המלגה, יוחזר לתלמיד הסכום היחסי על-פי המפורט בסעיף "החזרי כספים".

 

לנוחיותכם, בקשו טופס מלגה בעת ההרשמה. כדי שהבקשה תטופל בהקדם, יש להחזיר את הטופס חתום ובצירוף כל האישורים הנדרשים.

 

בקשה למלגה לא תטופל אם לא תלווה בכל האישורים הנדרשים.

 

תאריך אחרון להגשת בקשה למלגה 10/11/19.

 

אופן הרישום

הרישום והתשלום (במידה ומתבצע בכרטיס אשראי) על הקורסים נערך באמצעות טופס ההרשמה באתר נוער שוחר מדע באינטרנט. נא למלא את כל הפרטים כנדרש.

 

למשלמים בצ'ק- יש למסור את הצ'קים במשרדי היחידה. השיבוץ לקורס יעשה רק לאחר השלמת כל פרטי התשלום והעברת תעודת בית הספר.

 

מספר המקומות בכל קורס מוגבל ומתבצע לפי סדר הגעתם של טופסי הרישום המלאים על כן מומלץ להירשם בהקדם האפשרי.

 

טופס שימולא באופן חלקי או שלא יצורפו אליו כל המסמכים המפורטים לעיל לא יטופל, והתלמיד עלול להפסיד את מקומו. התאריך הקובע הוא התאריך בו הושלמו כל הפרטים והמסמכים.

 

רישום:

יש למלא את טופס ההרשמה במלואו ולצרף את האישורים כמפורט:

 •  צילום תעודה אחרונה של בית הספר לתלמידים חדשים.
 •  צ'קים לתשלום שכר הלימוד או פרטי כרטיס האשראי בהתאם למפורט בסדרי התשלום.
 •  מקום בקורס ישוריין לתלמידים רק לאחר השלמת המסמכים וביצוע תשלום.

 

תנאי קבלה:

 • תלמידים בכיתות ה'-ו': ציון של טוב מאד בהתנהגות ובמתמטיקה, מדעים, שפה ואנגלית.
 • תלמידים בכיתות ז'-ט': ציון של 85 ומעלה במקצועות הרלוונטיים וציון טוב מאד בהתנהגות.

 

לתשומת לבכם:

 • קבלת תלמיד לקורסים כפופה לקריטריונים הנהוגים ביחידה. היחידה אינה מתחייבת לקבל תלמיד לקורס שבחר בעדיפות ראשונה, או לקורסים בכלל.
 • תלמיד שימצא כי אינו עומד בתנאי הקבלה יקבל החזר של שכר הלימוד בניכוי דמי טיפול של  ₪100, באמצעות גזברות האוניברסיטה.
 • פתיחתו של כל קורס מותנית במספר משתתפים מינימאלי.
 • מספר המקומות בכל קורס מוגבל. לקורס שהתמלא ניתן להירשם ברשימת המתנה, והיחידה עושה כל מאמץ לפתוח קבוצות נוספות.
 • לכל מועמד תשלח הודעה בכתב לכתובת המייל (כפי שמילא בטופס ההרשמה) בדבר קבלתו ללימודים .
 • היחידה שומרת לעצמה זכות להרחיק תלמיד שאינו עומד בנורמות ההתנהגות המקובלות ביחידה בכלל, ובכללי הבטיחות המתחייבים במעבדות בפרט .
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive