ועדות והנהלה

 

 

 פרופ' שמעון ינקלביץ 

יו"ר הועדה האקדמית, אוניברסיטת תל-אביב לנוער, ביה"ס לפיזיקה, אוניברסיטת תל-אביב


 
 

פרופ' רפי נחמיאס

יו"ר הועדה האקדמית, היחידה לנוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן, אוניברסיטת תל-אביב

 

מר גיל שויד

יו"ר הועד המנהל, אוניברסיטת תל-אביב לנוער

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדה אקדמית:

 

ועדת מחקרים:

  •  פרופ' דן גבתון, ראש החוג למינהל ומדיניות בחינוך, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב
  • פרופ' לילך שלו מבורך, החוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב

 

 

חברי הוועד המנהל:

  • סיגל אדר, מנכ"לית אגודת ידידי אוניברסיטת תל-אביב
  • אילי זינגר, סמנכ"ל חברת קסטרו
  • מימי סלע, קרן לנדא
  • יוסי שטיינמן, נציג קרנות
  • ד"ר ג'נט אביעד
  • שירה שופטי
  • חמאד סואעד – נציג בוגרי התכנית
  • קסה גטו – נציגת בוגרי התכנית
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive