קורסים לכיתות מחוננים ה-ו

מדי שנה מקיימת היחידה לנוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן סדרת מפגשים לתלמידים מחוננים מארבעה בתי-ספר: גרץ (תל-אביב), הלל (רמת-גן),  ועין גנים (פתח תקוה).

 

אנו רואים בשילוב של תלמידים מכמה בתי-ספר שני יתרונות מרכזיים: הראשון, הרחבת מעגל ההיכרויות של תלמידים אלה עם תלמידים בעלי אפיונים ויכולות דומים להם ממקומות שונים; השני, הגדלה משמעותית של מגוון הנושאים המוצע לתלמידים לבחירה.

 

אחד המפתחות להצלחת הפרויקט הנו השתתפות התלמידים בקורסים הקרובים ללבם ככל האפשר. כל תלמיד משובץ ללימודים בהתאם לאפשרויות, תוך התחשבות רבה ככל הניתן בבקשותיו והעדפותיו. 

 

תוכנית הלימודים מתקיימת מזה מספר שנים באוניברסיטת תל אביב ביחידה לנוער שוחר מדע, בסמסטר א', בימי ראשון, בחודשים דצמבר-פברואר, בשעות 10:00 - 13:30.

 

תכנית הלימודים כוללת לימודי שני קורסים לבחירת התלמידים המתקיימת זה אחר זה לאורך כל תאריכי המפגשים.

 

 

 

לפרטים נוספים: אילת ברוך  ayelletba@tauex.tau.ac.il

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive