לימודים אקדמיים

לימודים אקדמיים בשנת הלימודים תשע"ה

בוגרי המכינה הקדם אקדמית של אוניברסיטת תל-אביב לנוער (סיום המכינה בציון מעל 80) מוזמנים להשתלב החל מהשנה שלאחריה בקורסים אקדמיים כסטודנטים במעמד מיוחד. יש להם כל הזכויות והחובות הנגזרות ממעמד זה, ובנוסף חלה עליהם חובת נוכחות והגשת מטלות בכל השיעורים והתגבורים.

 

לבחירתם עומדים קורסים שונים ומגוונים מפקולטות האוניברסיטה השונות כגון משפטים, רפואה, חברה, רוח, אומנויות וכד'. הקורסים ניתנים בשעות אחר-הצהריים ומוגדרים כקורסים אשר אין להם דרישות קדם. הקורסים המוצעים מפורסמים בידיעון האוניברסיטה אשר נשלח לתלמידים בתחילת חודש ספטמבר.

 

סמסטר א' של שנת הלימודים תשע"ח יחל ב- 20.10.17. הבחינות האקדמיות יתקיימו במהלך חודש פברואר 2018.

 

לתשומת לבכם - בעת הרישום לקורסים האקדמיים סטודנטים במעמד מיוחד נמצאים בעדיפות שנייה מול סטודנטים מן המניין.

 

התגבור                                 

במקביל ללימודים האקדמיים כל תלמיד ישתתף בתגבור. התגבור הינו מפגש ייעודי לתלמידי אוניברסיטת תל-אביב לנוער, ומטרתו ללוות אותם במהלך הלימודים.

 

צוות התגבור מורכב סטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים אשר מלווים את תלמידי התיכון האקדמיים במפגש שבועי המתקיים בצמוד להרצאות שבחרו.

 

בתגבור זוכים התלמידים לחזרה על החומר, להבהרת מושגים, לתרגול המיומנויות האקדמיות הנדרשות, להכוונה בכתיבת המטלות ומשתתפים במרתונים לקראת המבחן הסופי.

 

תנאי המעבר משנה לשנה

  • נוכחות מלאה בשיעורים ובתגבורים והגשת כל המטלות.
  • קבלת ציון מעל 80 בקורס האקדמי ובתגבור

הקרדיט האקדמי אותו יצברו יעמוד לזכותם בעתיד עם קבלתם לאוניברסיטת תל-אביב ולכל מוסד אקדמי אחר (בכפוף לאישור הפקולטה).

שימו לב, סטודנטים במעמד מיוחד (תלמידי תיכון) נדרשים לרמה אקדמית גבוהה על מנת שהקרדיט האקדמי ישמר לעתיד. הציון הנדרש על מנת שהקרדיט האקדמי ישמר הוא 80 ומעלה.

לסטודנטים במעמד מיוחד: https://noar.tau.ac.il/special-students

 

שכר הלימוד ייקבע על פי היקף הלימוד ויינתן לכל תלמיד בנפרד.

 

לפרטים נוספים:   enoar@tauex.tau.ac.il
 
 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive