לימודים אקדמיים

לימודים אקדמיים בשנת הלימודים תשע"ה

בוגרי המכינה הקדם אקדמית של אוניברסיטת תל-אביב לנוער (סיום המכינה בציון מעל 80) מוזמנים להשתלב החל מהשנה השנייה בקורסים  אקדמיים כסטודנטים במעמד מיוחד. יש לסטודנטים את כל הזכויות והחובות הנגזרות ממעמד זה, ובנוסף חלה עליהם חובת נוכחות והגשת מטלות בכל השיעורים והתגבורים.

 

לבחירת הסטודנטים עומדים קורסים שונים ומגוונים מפקולטות האוניברסיטה השונות כגון מדעי החברה,מדעי החיים,מדעי הרוח,אומניות וכד'. הקורסים ניתנים בשעות אחר-הצהריים ומוגדרים כקורסים אשר אין להם דרישות קדם. הקורסים המוצעים מפורסמים בידיעון האוניברסיטה אשר נשלח לתלמידים כחודש לפני תחילת הסמסטר. 

סמסטר ב' של שנת הלימודים תשע"ח יחל ב- 4.3.2018. 

קורסים אקדמיים-פרונטאליים:

הקורסים הפרונטאליים מתקיימים אחת לשבוע בימי א'-ד' בין השעות 16:15-19:45 (הרצאה + תגבור) באוניברסיטת תל-אביב

משך הסמסטר : 13 שבועות (4/3/2018-15/6/2018)

הבחינות מתקיימות במהלך חודש יוני.

הקורסים הפרונטאליים אינם פתוחים עבור תלמידי הקורסים הוירטואוליים למחוננים.

קורסים אקדמיים-מקוונים:

הקורסים המקוונים מתקיימים באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות שונות (Coursera, Moodle) המאפשרות לתלמידים ללמוד את הקורס מהבית בזמנם החופשי. לקורס המקוון מתלוות מטלות שבועיות הניתנות ע"י מתגבר הקורס והן תנאי הכרחי לעמידה בתנאי הקורס.

קורסים קצרים- קורסי  Coursera

משך הסמסטר : 7 שבועות

הבחינות מתקיימות ב- 4/5/2018 באוניברסיטת תל-אביב

קורסים ארוכים- קורסי  Moodle

משך הסמסטר: 11 שבועות

הבחינות מתקיימות ב-31/5-1/6/2018 באוניברסיטת תל אביב 

בקורסים המקוונים ישנם שני מפגשים פרונטאליים המתקיימים באוניברסיטה:

- המפגש הראשון מתקיים ביום ג' ה-27/2/18 בין השעות 16:00-19:00

- המפגש השני מתקיים ביום ב' ה -23/4/18 בין השעות 16:00-19:00 עבור הקורסים הקצרים,

                               ביום ג' ה-22/5/18  בין השעות 16:00-19:00 עבור הקורסים הארוכים.

 

לתשומת לבכם - בעת הרישום לקורסים האקדמיים סטודנטים במעמד מיוחד נמצאים בעדיפות שנייה מול סטודנטים מן המניין.

 

התגבור                                 

במקביל ללימודים האקדמיים כל תלמיד ישתתף בתגבור. התגבור הינו מפגש ייעודי לתלמידי אוניברסיטת תל-אביב לנוער, ומטרתו ללוות אותם במהלך הלימודים.

צוות התגבור מורכב מסטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים אשר מלווים את תלמידי התיכון האקדמיים במפגש שבועי המתקיים בצמוד להרצאות שבחרו.

בתגבור זוכים התלמידים לחזרה על החומר, להבהרת מושגים, לתרגול המיומנויות האקדמיות הנדרשות, להכוונה בכתיבת המטלות ומשתתפים במרתונים לקראת המבחן הסופי.

**התגבור של הקורסים הפרונטאליים- מתקיים בצמוד להרצאה והוא ייעודי לתלמידי אוניברסיטת תל אביב לנוער הלומדים באותו קורס אקדמי.

**התגבור של הקורסים המקוונים- יתקיים באמצעות שליחה של מיילים שבועים, השתתפות בפורום קורסי מקוון וביצוע מטלה שבועית. מתגבר הקורס יהיה זמין לשאלות הסטודנטים במייל ובטלפון.

תנאי המעבר משנה לשנה

  • נוכחות מלאה בשיעורים ובתגבורים והגשת כל המטלות.
  • קבלת ציון מעל 80 בקורס האקדמי ובתגבור

הקרדיט האקדמי אותו יצברו הסטודנטים יעמוד לזכותם בעתיד עם קבלתם לאוניברסיטת תל-אביב ולכל מוסד אקדמי אחר (בכפוף לאישור הפקולטה).

שימו לב, סטודנטים במעמד מיוחד (תלמידי תיכון) נדרשים לרמה אקדמית גבוהה על מנת שהקרדיט האקדמי ישמר לעתיד. הציון הנדרש על מנת שהקרדיט האקדמי ישמר הוא 80 ומעלה.

לסטודנטים במעמד מיוחד: https://noar.tau.ac.il/special-students

 

שכר הלימוד ייקבע על פי היקף הלימוד ויינתן לכל תלמיד בנפרד.

 

לפרטים נוספים: Yardeny@tauex.tau.ac.il
 
 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive