משרד החינוך

משרד החינוך

אוניברסיטת תל-אביב לנוער מקיימת קשר הדוק עם המחלקה לנוער שוחר מדע במנהל למדע וטכנולוגיה, האגף למחוננים ומצטיינים, האגף לחינוך על יסודי ומפמ"רים שונים.

 

לאתר משרד החינוך

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive