סדרי תשלום וקבלה - מחנה מדעי באנגלית

 

 

אופן הרישום:

הרישום והתשלום נערך באמצעות טופס ההרשמה באתר נוער שוחר מדע באינטרנט. נא למלא את כל הפרטים כנדרש.

 

מספר המקומות מוגבל, אנו נעביר הודעת קבלה עד ה-15/6.

 

טופס שימולא באופן חלקי או שלא יצורפו אליו כל המסמכים המפורטים לעיל לא יטופל, והתלמיד עלול להפסיד את מקומו. התאריך הקובע הוא התאריך בו הושלמו כל הפרטים והמסמכים.

 

רישום:

יש למלא את טופס ההרשמה במלואו ולצרף את האישורים כמפורט:

 •  צילום תעודה אחרונה של בית הספר לתלמידים חדשים.
 •  חיבור (להנחיות לכתיבת חיבור לחצו כאן) : יש לשלוח את החיבור, לאחר ביצוע הרישום, עד ה 15/5 ל : irisad@tauex.tau.ac.il
 • המלצת מורה.

 

התלמידות והתלמידים יוזמנו לראיון קבלה.

מקום במחנה ישוריין לתלמידים רק לאחר השלמת המסמכים, ראיון אישי והודעת הקבלה.

 

 

סדרי תשלום : 

שכר הלימוד למחנה הינו על סך 3100 ₪ ומתבצע באמצעות כרטיס אשראי, כמפורט: 

 • דמי רישום על סך 200 ש"ח (לא יוחזרו)
 • דמי השתתפות על סך 2,900 ש"ח

 

תשלום באשראי:  ניתן לפרוס את התשלום עד ל- 5 תשלומים ללא ריבית. (לא ניתן לשלם בכרטיס דיינרס)

 

נוהל ביטולים:

ביטול מועמדות על-ידי התלמיד יטופל אך ורק אם תתקבל במשרדי היחידה הודעה בכתב. התאריך הקובע לביטול הוא תאריך קבלת המכתב ביחידה.

 • במקרה של הוראת ביטול שתגיע עד ה-10/6, יקבל התלמיד את מלוא שכר הלימוד בניכוי של ₪200 באמצעות גזברות האוניברסיטה.

 • במקרה של הודעת ביטול שתגיע בין ה- 1/7 - 10/6 יוחזר 80% משכר הלימוד.
 • במקרה של הודעת ביטול שתגיע לאחר ה-1/7 יוחזר 50% משכר הלימוד. לאחר תחילת המחנה לא יינתן כל החזר.

 

מלגות מסיבות כלכליות:

לרשות היחידה לנוער שוחר מדע עומדות מספר קרנות לסיוע לתלמידים הזכאים לכך מבחינה כלכלית. אחת מהן היא קרן שהקימה משפחת אלוני לזכר יהודית אלוני ז"ל, ששמה לה למטרה לאפשר לתלמידים המעוניינים בכך להשתלב ביחידה לנוער שוחר מדע מבלי שקשיים כלכליים יעמדו בדרכם.

 

ועדה מיוחדת בודקת את הבקשות ומאשרת מלגת לימודים לתלמידים שנמצאים זכאים לכך.

 

הגשת בקשת מלגה על-ידי התלמיד אינה פוטרת מתשלום שכר הלימוד. עם אישור המלגה, יוחזר לתלמיד הסכום היחסי על-פי המפורט בסעיף "החזרי כספים".

 

לנוחיותכם, בקשו טופס מלגה בעת ההרשמה. כדי שהבקשה תטופל בהקדם, יש להחזיר את הטופס חתום ובצירוף כל האישורים הנדרשים.

 

בקשה למלגה לא תטופל אם לא תלווה בכל האישורים הנדרשים.

 

תאריך אחרון להגשת בקשה למלגה: 10.6.18.

 

 

לתשומת לבכם:

 • קבלת תלמיד לקורסים כפופה לקריטריונים הנהוגים ביחידה.
 • תלמיד שימצא כי אינו עומד בתנאי הקבלה יקבל החזר של שכר הלימוד בניכוי דמי טיפול של  ₪200, באמצעות גזברות האוניברסיטה.
 • פתיחתו של כל קורס מותנית במספר משתתפים מינימאלי.
 • לכל מועמד תשלח הודעה בכתב לכתובת המייל (כפי שמילא בטופס ההרשמה) בדבר קבלתו.
 • היחידה שומרת לעצמה זכות להרחיק תלמיד שאינו עומד בנורמות ההתנהגות המקובלות ביחידה בכלל, ובכללי הבטיחות המתחייבים במעבדות בפרט .
 •  
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive