תהליך המיון ותנאי קבלה

תהליך ההרשמה והמיון כולל 4 שלבים:

1. הרשמה

2. מבחן מיון ארצי (שלב מיון ראשון) יתקיים בתל אביב בין התאריכים  12-27.2.17

3. מבחן מיון מותאם מסלול (שלב מיון שני) יתקיים בתאריך ה21.4

4. מכינת קיץ ממיינת (שלב מיון שלישי) תתקיים בין התאריכים 2.7.17-20.7.17

 

התלמידים בוחרים לאיזה מסלול הם רוצים להצטרף לאחר שעברו את שלב המיון הראשון.

בתאריך 18.4 אחה"צ נקיים מפגש מקדים לבחירת המסלולים עם הרכזים האקדמיים של המסלולים.

שאר שלבי המיון הבאים הם מותאמי מסלול.

 

תנאי הקבלה לתוכנית

  • המלצה מבית הספר.
  • תעודה מעולה (ציונים + התנהגות).
  • מעבר של מבחני המיון: הארצי בתל אביב.
  • סיום מכינת הקיץ בהצלחה.
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive