לוחות זמנים תכנית אידאה

 

15.11.18- פתיחת ההרשמה לתכנית

23.12.18- יום פתוח באוניברסיטת תל אביב – בשעה 17:00.

15.1.19 -סיום הרישום באתר

20.1.19-8.2.19 שלב מיון ראשון : מבחן מאל"ו (מספר מועדים שונים)

שלב מיון שני- יערך באפריל-מאי , תאריכים יפורסמו המשך

30.5.19- הודעה על קבלה למחנה הקיץ

10.6.19- תאריך אחרון לרישום למחנה הקיץ

28.7.19-9.8.19- מחנה קיץ (שלב ממיין)

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive