נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן

מצוינות, אמונה עצמית וטיפוח השאיפות של בני-נוער להשתלב בלימודים מדעיים ואקדמיים, הינם היעדים המרכזיים של היחידה לנוער שוחר מדע באוניברסיטת תל-אביב ע"ש דב לאוטמן. הלימודים ביחידה פותחים בפני תלמידים מצטיינים מכל שכבות החברה אשנב לנושאים שאינם נכללים בתכנית הלימודים של בית הספר, כגון קורסים קיץ לנוער שוחר מדע ודעת, תכניות העשרה במגוון נושאים והזדמנות להשתתף בתחרויות ארציות ובינלאומיות.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive