הנחיות לכתיבת חיבור

הנחיות לכתיבת חיבור

 

עליכם לבחור בדמות משמעותית שמהווה עבורכם השראה ולכתוב עליה חיבור בהיקף של שני עמודים (נטו).

 

על החיבור להיות כתוב במבנה הבא:

 • שער פתיחה (ראו הנחיות למטה).
 • הקדמה: פיסקה המתארת את ההקשר הפוליטי/מחשבתי/יצירתי בו פועלת או פעלה האישיות עליה אתם כותבים ואת תרומתה הייחודית של הדמות בהקשר זה. (נניח ניתוח זמן תקומת ישראל והבהרת תרומתו של ראש הממשלה, דוד בן גוריון, לכך).
 • הצגת הטענה הכללית – המשפט החשוב בחיבור. מה יותר מכול אתם חפצים לומר? יש לכתוב משפט זה בבהירות ובחלק שבין סוף ההקדמה ותחילת גוף הדיון עצמו (למשל: הכרעתו של דוד בן גוריון לקבל את "תכנית החלוקה" של האו"ם הייתה צעד הכרחי בתקומת מדינת ישראל).
 • גוף החיבור: פירוט ואפיון מושא החיבור (למשל: ביוגרפיה רלבנטית של בן גוריון שסייעה להחלטתו או פירוט מערך השיקולים שהביא אותו לקבל את תכנית החלוקה של האו"ם).
 • נימוקים: לחלק זה בחיבור נודעת חשיבות רבה שכן הוא מהווה את ההסבר לבחירתכם בדמות.

הקפידו לציין כמה שיותר נימוקים (רצוי מעולמות תוכן שונים – למשל: נימוק כלכלי, נימוק אקולוגי, נימוק מוסרי וכו' – זוהי כמובן דוגמא בלבד).

 • דוגמא: ובמידה ויש אפשרות לשלב דוגמא/ות התואמת/ות את הנימוק/ים, צרפו אותה/ן.
 • סיכום.

 

ברמה התיאורטית, ניתן לחשוב על חיבורכם ככזה העונה על האלמנטים הבאים:

-הקדמה: היכן / איפה, מתי (Where, When)

-אפיון המומלץ: מה, מי (What, Who)

-נימוקים: למה (Why, What for)

-סיכום: על כן... (Thus)

 

הבהרות:

 1. על החיבור להיות קוהרנטי – שלם (כלומר להיכתב כמקשה אחת, תוך שאתם מתייחסים לפרמטרים התוכניים שהוצעו לעיל).
 2. אין לשלב תמונות, גרפים וכו', אלא במידה ואלה מהותיים להמלצה (כלומר, אלמלא הם, לא ניתן יהיה להבין את הצעתכם).
 3. יש לחשוב מראש על הפרופורציות בחיבור. לדוגמא מובן כי לא יתכן כי ל'הקדמה' יינתן משקל רב יותר, מבחינת היקף הכתיבה,  מאשר ל'נימוקים'.                                                     

 

 

הנחיות טכניות לעמוד הפתיחה:

לדוגמא:

1)

שם התחום: פוליטיקה

שם החיבור: "תרומתו של "הזקן" לתקומת ישראל"

 

   

 • את החיבור יש לכתוב בגופן david, גודל 12, רווח בין שורות 1.5
 • אורכו של החיבור : שני עמודים  (לא כולל ביבליוגרפיה ושער פתיחה) 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive